Monday, February 18, 2019

Dictum of the day, or on inconvenient truths

In the current political context in Europe, this judgment may not surprise anyone. My hope is that it will be reversed one day when the political mood changes. 

Partly concurring, partly dissenting opinion of Judge Pinto de Albuquerque joined by Judge Harutyunyan, in Fernandes de Oliveira v. Portugal [GC], no. 78103/14, 31 January 2019

Wednesday, March 28, 2018

Dictum of the day, or on magic tricks

Consequently, the Government believed here that the six-month rule had been observed. By employing the six-month rule, the majority thus pulled the rabbit out of the hat. That must have come as a pleasant surprise for the Government! Indeed, not only had the Government been unaware that there was a rabbit to be pulled, they had not even equipped themselves with the hat. And now (also in the context of that pending case), they could say “why bother, if the Grand Chamber has rabbits in ample supply?” – and hats too!


Joint partly dissenting, partly concurring opinion of judges Yudkivska, Vehabovic and Kuris in Radomilja and Others v. Croatia [GC], no. 37685/10, 20 March 2018

Tuesday, April 19, 2016

Dictum of the day, or on hard truths

Koji je to datum u savremenoj historiji koji ispunjava taj uvjet, a da ga svi prihvate kao takvog? Da ima simboliku zajedničkog sjećanja koje doprinosi jačanju kolektivnog identiteta? Pa sam kolektivni identitet je sporan u ovoj zemlji?! Koje je to zajedničko sjećanje koje ima zajedničku simboliku? Savremena historija ne nudi odgovor, daljnja historija ne nudi odgovor, daleka historija ne nudi odgovor?! Gorko ukazujem na to da bi se, možda, u vremenu ranog srednjeg vijeka našao takav datum, ali sumnjam, jer bi jednima smetalo, npr., krunisanje u pravoslavnom manastiru, drugima ljiljan kao iskaz katoličke vjernosti na zastavi, a trećima historijska činjenica ko je srušio tu tvorevinu ranog srednjeg vijeka!

Odluka o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda BiH, br. U-3/13 od 26.11.2015., Izdvojeno mišljenje o neslaganju Zlatka M. Kneževića

Friday, September 11, 2015

Dictum of the day, or on cute little hats

[P]okušavam da zamislim kako bi bilo koji sud reagovao kada bi npr. pristojna dama, možda upravo u svojstvu svjedoka, ušla u sudnicu sa simpatičnim šeširićem na glavi.

Odluka o dopustivosti i meritumu USBiH, AP-3947/12, 9. juli 2015., Izdvojeno mišljenje o neslaganju sudije Mirsada Ćemana

 

Wednesday, July 1, 2015

Dicta of the day, or on superpowers

What we can decide, we can undecide. But stare decisis teaches that we should exercise that authority sparingly. Cf. S. Lee and S. Ditko, Amazing Fantasy No. 15: "Spider-Man," p. 13 (1962) ("[I]n this world, with great power there must also come—great responsibility").
 
Kimble v. Marvel Entertainment, LLC 576 U.S. _______ (2015) 
 

Thursday, June 25, 2015

Dictum of the day, or on self-restraint


In a democracy, the power to make the law rests with those chosen by the people. Our role is more confined—“to  say what the law is.”  Marbury v.  Madison , 1 Cranch 137,  177 (1803). That is easier in some cases than in others.  But in every case we must respect the role of the Legislature, and take care not to undo what it has done. A fair reading of legislation demands a fair understanding of the legislative plan. / Congress passed the Affordable Care Act to improve health insurance markets, not to destroy them. If at all  possible, we must interpret the Act in a way that is consistent with the former, and avoids the latter. Section 36B can fairly be read consistent with what we see as Congress’s plan, and that is the reading we adopt.

King v. Burwell 576 U.S. _____ (2015) 21.

Sunday, March 22, 2015

Dictum of the day, or on Children of a Lesser God

Refugees, migrants and foreign nationals are the first to be singled out in a dehumanised and selfish society. Their situation is even worse when they are seriously ill. They become pariahs whom Governments want to get rid of as quickly as possible. It is a sad coincidence that in the present case the Grand Chamber decided, on the World Day of the Sick, to abandon these women and men to a certain, early and painful death alone and far away. I cannot desert those sons of a lesser God who, on their forced path to death, have no one to plead for them.

S.J. v. Belgium, app. no. 70055/10, 19 March 2015, Dissenting opinion of judge Pinto de Albuquerque, para. 12. 

Wednesday, January 14, 2015

Dictum of the day, or Guillotine!

Ustavni sud na ovom mjestu može samo ponoviti da je kod svakog zakona, a osobito sistemskog zakon a, nomotehnički aspekt važan jer i on pod određenim okolnostima može imati ustavno značenje. Svaka pojedina zakonska odredba u pravilu je dio normativne cjeline koja uređuje neki zakonski institut ili društveni odnos. Ona ponekad može biti neodvojiva od ostalih zakonskih odredaba i stoga-u slučaju utvrđenja njezine nesuglasnosti s Ustavom izravno utjecati na opstojnost i svrhu cjelokupnog uređenja tog zakonskog instituta ili društvenog odnosa [...] [K]od obuhvatnih ocjena ustavnosti sistemskih zakona, kao što je ObiZ/14, teško je pronaći granicu ili "formulu" kojom bi se neosporeni dijelovi mogli razgraničiti od osporenih dijelova zakona, a da to ne stvori ozbiljne probleme u upravnoj i sudskoj praksi i, umjesto rješavanja problema, dovede do još dubljih strukturalnih poremećaja od onih koji prijete ili su već nastali uslijed primjene samog osporenog zakona.

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske, br. U-I-3101/2014, od 12.01.2015., para. 761. i 767.3.

Friday, October 24, 2014

Dictum of the day, or "It was alive!"


Ustavni sud, na koncu, smatra da je svrsishodno da se osvrne i na dio obrazloženja u kojem Vrhovni sud dovodi u pitanje odgovornost tužene Republike Srpske u konkretnom slučaju tvrdnjama da u vrijeme štetnog događaja tužena nije imala status društveno-političke zajednice, niti joj je bio priznat status države da bi bila odgovorna za štetu prema članku 180. stavak 1. ZOO. Prema ocjeni Ustavnog suda, ovi navodi se ne mogu prihvatiti kao razumno obrazloženje, imajući u vidu da je u vrijeme štetnog događaja (ljeto 1992. godine i dalje) postojala organizirana vlast na teritoriju današnjeg entiteta Republika Srpska. Ustavni sud podsjeća da je u relevantnom razdoblju na teritoriju Republike Srpske bio formiran MUP RS, kao organizacijsko tijelo tužene, koji je putem službi javne sigurnosti bio odgovoran za javni red i mir i sigurnost osoba i imovine, kako proizlazi iz odredbe članka 15. Zakona o unutarnjim poslovima koji je važio u to vrijeme. Obzirom na takve okolnosti, čine se neprihvatljivim tvrdnje Vrhovnog suda da tužena nije mogla biti odgovorna za nastalu štetu u konkretnom slučaju.

Odluka o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda BiH, br. AP-5070/10, od 29.05.2014., para. 59.

Thursday, October 23, 2014

Dictum of the day, or on the value of (re)integration [v. federalism]

Ustavni sud posebno skreće pozornost na potrebu da se nositeljima pravosudnih funkcija osigura naknada za odvojeni život, a kako bi se zadovoljio načelo odgovarajuće teritorijalne i nacionalne zastupljenosti sudaca i tužitelja u pravosudnim institucijama. Naime, prema mišljenju Ustavnog suda, imajući u vidu društveno-političko uređenje Bosne i Hercegovine, te ratna dešavanja koja su, između ostaloga, imala za posljedicu promjenu strukture stanovništva u Bosni i Hercegovini, unutarnju migraciju, postoji potreba da se u pravosudnim institucijama osigura i odgovarajuća teritorijalna zastupljenost konstitutivnih naroda i Ostalih. Prema tome, propisivanje navedene naknade vodi ka osiguranju i odgovarajuće teritorijalne zastupljenosti konstitutivnih naroda i Ostalih u pravosuđu, što, prema mišljenju Ustavnog suda, jača povjerenje i ugled pravosuđa u očima javnosti, odnosno građana Bosne i Hercegovine.

Odluka o dopustivosti i meritumu Ustavnog suda BiH, br. U-29/13, od 28.03.2014., para 26.